top of page

Marcus Tullius Cicero (106 v Chr. - 43 v Chr.)

 

Cicero als aanklager

Marcus Tullius Cicero was van vrij eenvoudige komaf en zou zich moeten bewijzen en moeten leren van anderen om hogerop te komen. Zo was dat in de Romeinse tijd. Zijn roem ving aan toen hij aanklager werd van de Romeinse gouverneur van Sicilië, Verres. Deze ging zich te buiten aan corruptie. Echter, door de morele aanklacht van Cicero, zijn juridische en taalkundige scherpzinnigheid en het beroep dat hij deed op het normbesef van de Romein verkoos Verres al na twee redevoeringen een vrijwillige ballingschap boven het afwachten van het vonnis. Cicero had toen nóg vijf redevoeringen klaar liggen.

 

Cicero in de politiek

De aanklager Cicero werd na andere juridische redevoeringen zo bekend, dat hij uiteindelijk ervoor koos zijn roem te gebruiken voor het inzetten voor de publieke zaak. Hij stapte over naar de politiek en ging voordrachten in de senaat houden in plaats van in de rechtbank. Dit werd hem niet in dank afgenomen door zijn politieke tegenstanders. 

 

Cicero leefde in een zeer interessante periode waarin de Republiek en de democratie vergingen en er een nieuwe periode van driemanschappen, alleenheerschappij en keizertijd aanbrak. Zijn vlammende aanklachten tegen populisme en alleenheerschappij in ‘De Filippica’worden nog altijd teruggelezen ter inspiratie.

 

Cicero als inspirerend spreker

Er is een soort magie als je een goed spreker hoort. Een goed spreker is machtig en is zich bewust van die macht. Hij wisselt snelheid, volume en toonhoogte, spreekt duidelijk en zonder accent. Hij heeft contact met het publiek, begrijpt wat er speelt.

 

Het belangrijkste onderdeel van de opvoeding van een jongeman van goede komaf in de oudheid was te leren spreken in het openbaar. Cicero schreef er ook een boek over. De ideale Redenaar. Zelf schreef hij op het scherpst van de snede. Actueel, controversieel. Met veel pathos; hij deed een beroep op de emotie van de toehoorder. Je kunt een meningsverschil niet winnen met droge argumenten alleen. Ook dat wist hij.

 

Op deze manier is Cicero een voorbeeld voor sprekers in onze tijd en staat hij symbool voor het soort lezingen dat Cicero Sint Anthonis wil organiseren. Vlammend, inspirerend en interessant.

Geschreven door: Lotje Lomme | www.dilatua.nl

Marcus Tullius Cicero.png
  • Facebook
bottom of page